środa, 22 października 2008

Księga Cieni\ Zaklęcia cz.III

Hey! Dziś dam już III część zaklęć, która będzie tą ostatnią. Potem weźmiemy się za dalszą część księgi Cieni czyli za eliksiry. A tak apropo to dzięki za odpowiadanie w ankiecie;)

Zaklęcie powstrzymania pętli czasowej
ORYGINAŁ
Winds of time, gather around.
Give me wings to speed my way.
Rush me on my journey forward.
Let tomorrow be today.

TŁUMACZENIE
Wiatry czasu zbierzcie się
Dajcie mi skrzydła łabędzie
W dalszą podróż pchnijcie mnie
Niechaj dzisiaj jutrem będzie

Zaklęcie powrotu do własnego czasu
ORYGINAŁ
A time for everything
And everything its place
Return what has been moved
Through time and space.

TŁUMACZENIE
W wędrującym czasie wszystko trwa
I wszystko swoje miejsce ma
Wróćcie do domu, opuśćcie nas
Poprzez przestrzeń i czas

Zaklęcie pogromienia Javna
ORYGNIAŁ
Evil eyes, look unto thee
May they soom extinguished be.
Bend they will to the power of three,
Eye of earth, evil and accursed.

TŁUMACZENIE
Złe oczy patrzą głęboko
Szybko będą oślepione
Potrójna Moc sięga szeroko
Niech zostaną zgładzone

Zaklęcie pogromienia ducha Jacksona
ORYGINAŁ
Ashes to ashes, spirit to spirit
Take his soul, banish this evil.

TŁUMACZENIE
Proch do prochu
Duch do ducha
Weźcie duszę jego
Zniszczcie go całego

Zaklęcie odwrócenia pecha
ORYGINAŁ
Sage so fair from far and wide,
Take my troubles and cast them aside.

TŁUMACZENIE
Mądra szałwio - środku złoty
Odsuń wszystkie me kłopoty

Zaklęcie odsyłające Melindę do jej czasów
ORYGINAŁ
Melinda Warren,
Blood of our blood,
We release you.

TŁUMACZENIE
Melindo Warren
Krwi z naszej krwi
Uwalniamy Cię.

Zaklęcie odesłania mocy
ORYGNIAŁ
From where They came
Return them now
Vanish the words
Banish our Powers

TŁUMACZENIE
Niech wrócą
skąd przyszły
Niech znikną słowa
Niech znikną nasze moce

Zaklęcie odebrania mocy źródłu
ORYGINAŁ
Powers of the witches rise,
Course unseen across the skies,
Come to us who call you near,
Come to us and settle here.

TŁUMACZENIE
Moc wiedźm wzbija się wysoko
Prosto w niebo ku obłokom
Przybądź tu napredce
I oddaj się w nasze ręce

Zaklęcie na przeniesienie się w przyszłość
ORYGINAŁ
Hear these words, here the rhyme
We send to you this burning sign
Then our future selves we'll find
In another place and time.

TŁUMACZENIE
Usłysz te słowa, usłysz ten rym
Odbierz znak wraz z ogniem tym
Odnajdźmy się w przyszłej masie
W innym miejscu i czasie

Zaklęcie na odwrócenie trucizny
ORYGINAŁ:
Hear our call for those who fall,
purge her to awaken from this toxic taken

TŁUMACZENIE:
Usłysz wołanie niech trucizna znikanie z krwi, a ofiara tylko śni

Zaklęcie na odegnanie ducha
Ashes to ashes
Spirit to spirit
Take their souls
Banish this evil!

Z prochu powstałeś
I w proch się obrócisz
I od zła się odwrócisz

Zaklęcie mocy trzech
Wersja orginalna: The power of three, will set us free Po Polsku: Moc trzech uwolni nas wnet

Zaklecie miłosne
Oryginał:
I conjure thee
I conjure thee
I'm the Queen you're the bee
As I desire so shall it be.

Tłumaczenia:
Oto moje żądanie
Oto moje żądanie
Ja będę królową - Ty mym kochaniem
Na me zawołanie
Tak się właśnie stanie

Zaklęcie mądrości
ORYGINAŁ
Spirits send the words, from all across the land
Allow me to absorb them, through the touch of either hand
For 24 hours from 7 to 7,
I will understand all meaning of the words
from here to heaven.
P.S.- There will be no personal gain

TŁUMACZENIE
Duchy ześlijcie z całej Ziemi słowa
Bym rękoma poznała ich sens od nowa
Od 7 do 7 przez dobę jak trzeba
Zrozumiem wszystkie słowa
Stąd aż do nieba
P.S.- Nie robię tego dla siebie

Zaklęcie aby odnaleść Toma
ORYGINAŁ
Show me the path to the one I cannot find
to save Tom and restore Prue's peace of mind.

TŁUMACZENIE
Wskaż mi drogę którą zgubiłam
Gdy Toma znajdę Prue spokój odzyska

Zaklęcie wymiany mocy
ORYGINAŁ
What's mine is yours
What's yours is mine
Let our powers cross the line
I offer up my gift to share
Switch our powers through the air.

TŁUMACZENIE
Co moje to twoje
Co twoje to moje
Jak nasza moc, tak my oboje
Podzielmy się darami
Wymieńmy się mocami

Zaklęcie unicestwienia Devlina
Evil is a faithful foe
But good does battle best
We witches will
With these words
Waste the warlocks evil zest

Tłumaczenie:

Zło to potężny wróg
Lecz dobro ma więcej sił
My Czarodziejki Trzy
Zamienimy je w pył

Zaklęcie unicestwiające Shaxa
Evil wind that blows,
That which forms below.
No longer will you dwell,
Death takes you with this spell

Zaklęcie unicestwiające Shape- Shifters
ORYGINAŁ
When in the circle that is home,
Safety's gone and evils roam,
Rid all beinga from these walls,
Save sisters three, now heed our call.


TŁUMACZENIE
Gdy w kole dom się znajduje
Zło w nim panuje
Uszłyście prośby wy
Ocalcie siostry trzy

Zaklęcie unicestwiające Ludlowa
ORYGINAŁ
The brutal winter gives in to the flowers of spring - Ludlow is vanquished.

TŁUMACZENIE
Łagodna zima czyni drogę dla wiosennego kwiecia - unicestwić Ludlowa

Zaklęcie unicestwiające Kurzona
ORYGINAŁ
Hell for you from its inner core,
The earth won't hold you anymore.
Heaven cannot be your place,
Your flesh and blood be now erased!

TŁUMACZENIE
Piekło Cię wykluło ze swych trzewi
Nikt nie chcę Cię na tej Ziemi
Niebo zawsze było ci złe
Wymażemy twe ciało i krew

Zaklęcie unicestwiające czarnoksiężnika Eamesta
ORYGNIAŁ
Time for amends
And a victim's revenge
Cloning power turn sour
Power to change turn to strange
I'm rejecting your deflection

TŁUMACZENIE
Nadszedł czas zapłaty za ofiary straty
Mocy klonowania precz
Możliwości zmiany dar zapomniany
Odrzucam twoje odbijanie

Zaklęcie odwracające korzyści osobiste Paige
ORYGINAŁ
Guided Spirits,
Hear our Plea,
Unull this magic,
Let it be
Paige Cuts in: Please Let It Be

TŁUMACZENIE
Duchy przewodniku
Uszłyście nasz głos
Przewrócicie na stary tor
Dzisiejszy los

Zaklęcie rozciągnięcia wyobraźni
Let Mind And Body Soar
To Heights Not Reached Before
Let Limits Stretch
That You May Catch
A New Truth To Explore

Tłumaczenie:

Niech Umysł i Ciało Się Wzniesie
Na Wysokości Dotąd Niedosięgnione
Niech Granice Się Rozciągną
A Może Odkryjesz Nową Prawdę

Zaklęcie przywołania mocy
Zaklęcie Wypowiedziane przez: Phoebe

Oryginał Zaklęcia:
Hear now the words of the witches,
The secrets we hid in the night,
The oldest of Gods are invoked here
Great work of magic is sought.
In this night and in this hour,
I call upon the ancient power
Bring your powers to we sisters three
We want the power, give us the power

Tłumaczenie:
Usłyszcie słowa czarownic
Sekrety chowane w nocy
Gdy przewrócisz kartki te
O wielu bóstwach dowiesz się:
-W TĘ NOC I GODZINĘ JAWNĄ
-WZYWAM MOCPRADAWNĄ
Przyślij swą moc do nas - Sióstr trzech
My chcemy mocy
Dajcie nam moc

Zaklęcie przywołania Melindy zjej czasów
ORYGINAŁ
Melinda Warren
Blood of our blood
Our great, great, great, great, great, great, great grandmother
We summon thee.

TŁUMACZENIE
Melindo Warren
Krwi z naszej krwi
Nasza pra, pra, pra, pra, pra, pra, prababko
Przyzywamy Cię.

Zaklęcie przywołania
Oryginał

Where love is strong
My spirit weak
It is an answer that
I seek, the question burns
Within this fire
So I may hear my heart's desire

Tłumaczenie

Miłość moja silna jest
Zaś mój duch słaby
To odpowiedzi szukanie
W tym ogniu zawarte jest pytanie
Chcę usłyszeć serca pożądanie

Zaklęcie przeniesienia się w czasie
ORYGINAŁ
The bond which was not to be done
Give us the power to see it undone
And turn back time to whence it was begun.

TŁUMACZENIE
Jest więź, która istnieć nie miała
Dajcie nam moc, by istnieć przestała
Wyślijcie nas tam, gdzie ona powstała

Zaklęcie przebudzenia
ORYGINAŁ
Troubled blood with sleep's unease
Remove the cause of this disease
Take sleep eternal nevermore
And shift the source of unearthly spawn
To this poppet whom none shall mourn

TŁUMACZENIE
Zmartwiona krew, niepokój śpiący w niej
Wymażcie przyczynę choroby tej
Odsuńcie sen wieczny jak najdalej
Umieśćcie głęboko źródło jej
W szmacianej lalce małej

Zaklęcie prawdy
Oryginał
For those who want the truth revealed
Opened hearts and secretsunsealed
From now until its now again
Until then which the memory ends
Those who now are in this house
Will hear the truthfrom others mouths.

Tłumaczenie:
Przed tymi, co prawdy się domagają
Serca i myśli się otwierają
Od teraz przez dobę - wszędzie
Niczego pamiętać zapytany nie będzie
Osoby w domu tym będące
Usłyszą prawdy słów tysiące!

Zwabienie i zniszczenie Sakuba
Oryginał:
By the force of Heaven and Hell
Draw to us this woman fell
Run from her foul desire
That she might perish as a moth to fire.

Tłumaczenie:
Przez anioła i demona
Niechaj zjawi się tu ona
Niechaj przybędzie na Ziemię
Niech pochłoną ją płomienie

Zaklęcie zwielokrotnienia sił
ORYGINAŁ
Take my powers
blessed be
Multiply their strength by three.

TŁUMACZENIE
Weź mą moc,
pobłogosław ją ty,
Pomnóż jej siłę przez trzy

Zaklęcie zniszczenia miłości
Your love wither and depart
from my life and my heart,
Let me be, (name),
and go away forever.

Twa miłość uschła i odeszła
Z mego życia i serca.
Zostaw mnie, (imię),
odejdź na zawsze.

Zaklęcie zamknięcia Matthew w amulecie
ORYGINAŁ
Outside of time, outside of gain
Know only sorrow, know only pain.

TŁUMACZENIE
Nie bacząc na czas
i na przesilenie
Poznaj tylko smutek
Zaznaj tylko cierpienie

Zaklęcie zabicia Nicolasa
ORYGINAŁ
Lavender, Mimosa, Holy thistle,
Cleanse this evil from our mist,
Scatter its cells throughout time,
Let this Nick no longer exist.

TŁUMACZENIE
Lawenda, Mimoza, Ostu rurki
Zniszczcie to zło na żądanie
Rozproszcie w czasie jego komórki
Niech ten Nick tu nie zostanie

Na dziś to już wszystko w następne notce możecie się spodziewać spisu wszystkich eliksirów a teraz ważna rzecz

CZY CHCIELIBYŚCIE ABYM ZAMIENIŁA TEN BLOG, CHARMED-CAMP ROCK- JONAS BROTHERS-AVRIL LAVIGNE?
piszcie w komciach!

3 komentarze:

Rafał pisze...

W sprawie do tego zaklęcia unicestwienia Shaxa mam przetłumaczenie. Oglądałem ten odcinek i spisałem tłumaczenie oto one:
Zły wiatr co wieje,
Żywym odbiera nadzieje,
Niechaj już nie warzy się gonić,
Zaklęcie szybko wygna go stąd.

Anonimowy pisze...

a gdzie jest zaklecie przywolania balthazora ??

Anonimowy pisze...

A gdzie są inne zaklęcęcia?