wtorek, 21 października 2008

Księga Cieni\ zaklęcia cz.II

Aby zobaczyć czarodziejki świat
ORYGINAŁ
In this tween time
This darkest hour
We call upon the sacred power
Three together stand alone
Command the unseen to be shown
In innocence we search the skies
Enchanted are our new found eyes.

TŁUMACZENIE
W tym czasie pomiędzy, tą godziną w nocy,
Wołamy tu do świętej mocy
We trzy razem i osobno stoimy
Niewidoczne na rozkaz dokładnie widzimy
Niewinnie szukamy wśród kręgu nieba
I znajdujemy oczy, którym magii potrzeba

Aby wydostać się z obrazu
Oryginał:
Verva Omnes liberant

Po angielsku:
Words Free Us All

Tłumaczenie:
Słowa uwolnią nas wszystkich


Aby uwolnić empatię
ORYGINAŁ
Free the impath
Release his gift
Let his pain be cast adrift

TŁUMACZENIE
Uwolnij empatię
Uwolnij jego dar
Niech jego ból odpłynie w dal

Aby usunąć bogów z ciał śmiertelników
oryginał:

We entreat deadly powers
Against gods in carnal rock
Force divine strengths

Tłumaczenie:
Zaklinamy śmiertelne moce
Przeciwko bogom w cielesnej opoce
Zmuście boskie siły
By ziemskie ciała opuściły


Aby rozwiązać spór
Orginał:

Words rise between minds high,
The strings of dispute will solve between sides,
Conflict will disappear, bad thoughts also.
Compromise will come before I will count to three.

Tłumaczenie:

Słowa unoszą się wysoko między umysłami,
Rozwiążą sznury sporu między stronami,
Konflikt zniknie, myśli złe też.
Kompromis nastanie , nim policzę do trzech.

Aby wydostać się z obrazu
Oryginał:
Absolvo Amitto, Amplus Brevis, Sempler Mea

Po angielsku:
To free what is lost say these words
Mine Forever

Tłumaczenie:
By uwolnić co stracone powiedz te słowa
Twoja Na Wieki

Aby zobaczyć poprzednie życie
ORYGINAŁ
Remove the chains of time and space
And make my spirit soar.
Let these mortal arms embrace
The life that haunts before.

TŁUMACZENIE
Zerwijcie łańcuchy czasu i przestrzeni
By moja dusza wyszła z tej ziemi
Niech obejmą te śmiertelne ramiona
Życie dawne, duszę minioną

Aby zniszczyć złą duszę
ORYGINAŁ
Evil witch in my sight
Vanquish thyself
Vanquish thy might
In this and every future life.

TŁUMACZENIE
Złą wiedźmę w zasięgu wzroku
Niszczę by przywrócić spokój
Niszczę w tym byciu
I każdym następnym życiu

Aby zniszczyć libris
ORYGINAŁ
Demon hide your evil face,
Libris, die and leave no trace.

TŁUMACZENIE
Demonie schowaj swe złe oblicze
Libris'ie zginiesz nim do 3 policzę

Aby zniszczyć demona iluzjii
Evil that has travelled near
I call on you to disappear.
Elementals heed my call
Remove this creature from these walls.


Zło co tu przywędrowało
Już niedługo będzie drżało
Usłyszcie żywioły gdy czarownica woła
Usuńcie z tych ścian tego stwora

Aby zniszczyć Cryto
ORYGINAŁ
What witch has done and then undone.
Return this spirit back within
And seperate him from his skin.

TŁUMACZENIE
Co wiedźma zrobiła, odczynić trzeba
Niech ten duch wraca raz wtóry
Oddzielcie go od tej skóry

Aby zamknąć Hollow w jego grobowcu
Aboleo Extium Cavium Du Eternias
(potrzebna jest połączenie sił dobra i zła)

Aby zamienić ludzi w zwierzęta
Orginał
Something wicked in our midst
In human form these spirits dwell
Make them animals sayth the spell.

Tłumaczenie
Jest coś dziwnego pomiędzy nami
Gdyż te dusze są ludzkimi formami
Wraz z tym zaklęciem będziecie zwierzętami

Aby zaczarować obiekt

Oryginał:
Magic forces far and wide,
Enchant these so those can't hide,
Allow this witch to use therein,
So she can reveal the evil within

Tłumaczenie:
Magiczne moce z bliska i dali
Dajcie in moc by prawdę poznali
Dajcie czarodziejką to by mogły
Odkryć drzemiące w nim zło

Aby mymienić duchy z poprzednim życiem

In this time and in this place
Take the soul that I displace
Bring her forth while I go back
To inhabit a soul so black.

Tłumaczenie:
W tym czasie i tej przestrzeni
Ma dusza z poprzednią się wymieni
Niech ruszy do przodu, kiedy ja cofnę się
By w złym ciele znaleźć się

Zaklęcie by uwięzić kogoś w lustrze
ORYGINAŁ:
Freedom's lost, must be unwitting,
into the glass, to do my bidding

TŁUMACZENIE:
Ten co wolność mi zwrócił niech w szkło się obróci

Zaklęcie aby usunąć trądzik chłopca
ORYGINAŁ
Let the object of objection,
become but a dream,
as I cause the seen,
to be unseen

TŁUMACZENIE
Niech obiekt posiadania
Stanie się nie tylko snem
Niewidzialne zobaczyć chcę

Zaklęcie aby usłyszeć odpowiedź serca
ORYGINAŁ
My love is strong, my spirit weak,
It is an answer that I seek.
The question burns within this fire,
So I may hear my heart's desire.

TŁUMACZENIE
W miłości tkwi siła niepewność w duszy
Oto odpowiedź co niepokój mój skruszy
Niech ogniem zapłonie pytanie
W odezwie na serca wołanie

Zaklęcie aby przywołać Piper
ORYGINAŁ
Powers of the sisters rise
Cours unseen across the skies
Come to us we call you near
Come to us and settle here

TŁUMACZENIE
Rośnie w nas potęga sióstr
Wołamy Cię do nas tu
Przybądź do nas i osiądź tu
Krew z krwi i Kość z Kości
Dom nasz dzisiaj Cię ugości

Zaklęcie aby odwrócić pecha
ORYGINAŁ
From this moment on
Your pain is erased
Your bad luck as well.
Enjoy your good luck Maggie
You're free from this hell.

TŁUMACZENIE
Jeszcze w tej godzinie
Twe cierpienie zginie
Pech opuści cię
Ciesz się szczęściem Maggie
Piekło skończyło się

Zaklęcie aby nie donajdywały się zgubione rzeczy
ORYGINAŁ
I return what I didn't want to find.
Let it be out of sight, out of mind.

TŁUMACZENIE
Wracam to czego znaleźć nie chciałam
Niech znika z oczy i z serca

Zaklęcie unicestwienia Trok'a
Orginał;

From four sides of world
Or near or far,
Defeat comes to bad demon.

Tłumaczenie:
Z czterech stron świata
Czy blisko czy daleko,
Klęska przychodzi do demona złego.

Zaklęcie unicestwienia demona Anarchii
Oryginał

Sower of discord your work must now cease,
I vanquish thee now with these words of peace

Tłumaczenie:
Żniwiarzu kłótni o twą pomoc błagamy
Słowami rozejmu cię teraz wzywamy

Zaklęcie wypędzenia złego ducha
Wersja oryginalna
Ashes to ashes, spirit to spirit
Take his soul, banish this evil.

Tłumaczenie polskie:
Z prochu powstał, w proch się obróci
Wypędź to zło, niech nigdy nie wróci

Unicestwienie Antosisa
Orginał:

Hear us, witches call
Some fed Samarytan sobbing
We are as unity, sisters three
And we chase away you to eternity.

Tłumaczenie:

Usłysz nas, czarownic wołanie
Któryś karmił się Samarytan łkaniem
Jesteśmy jako jedność, siostry trzy
I wypędzamy cię do wieczności.

Przysięga ślubu Piper i Leo
ORYGINAŁ
Heart to thee
Body to thee
Always and forever
So mode it be.

TŁUMACZENIE
Serce do Ciebie
Ciało do Ciebie
Teraz i na zawsze niech tak pozostanie

Zaklęcie pozbycia się strachu
Orginał

Locked in,
Boxed in,
Full of fear.
My panic grows manic till I can't hear.
In need of a reprieve so that I can breathe.
Remove my fear,
Please make it leave.

Tłumaczenie

Zamknięty w szkatule
Zakryty czule
Mój strach idzie w piach
w pilnej potrzebie strach
Wyrzucam z siebie

Zaklecie odwrócenia przebudzenia
Orginał
Locked in,
Boxed in,
Full of fear.
My panic grows manic till I can't hear.
In need of a reprieve so that I can breathe.
Remove my fear,
Please make it leave.

Tłumaczenie
Zamknięty w szkatule
Zakryty czule
Mój strach idzie w piach
w pilnej potrzebie strach
Wyrzucam z siebie

Zaklęcie odebrania mocy
Orygianł

I take your hands in mine
And with this string I will entwine
Your powers I'll forever bind
From now until the end of time.

Tłumaczenie

Nasze ręce splatają się
Tym paskiem owinę je
Na zawsze przejmę twoją moc
Od teraz po wieczną noc

Czar leczący złamane serca
Niezbędne akcesoria:
* zaschnięty pączek róży
* lawenda
* jaśmin
* jemioła
* przywrotnik ( z gatunku Alchemilla vulgaris i Alchemilla mollis)
* sakiewka z czerwonego jedwabu
* wstążka z czerwonego jedwabu
* kadzidełko cynamonowe


Złóż zaschnięte pączki róży (nie mogą być otwarte), lawendę, jaśmin, jemiołę oraz przywrotnik w czerwoną, jedwabną sakiewkę. Zawiąż ją wstążką i przez chwilę potrzymaj w dymie kadzidełka cynamonowego, wypowiadając poniższe zaklęcie:

"Sakiewko ty moja
kochanków serca splatająca
czas zakończyć nasze splecenie.
Ulecz me serce
Dla nas teraz rozdzielonych
czas na pożegnanie
Ból który czuję
muszę uleczyć
by było dobrze"

Resztę dodam jutro POZDRO!

Brak komentarzy: